Kontrowersyjnie o HTZ

Kiedy została wprowadzona, budziła zarówno duże zainteresowanie, jak i kontrowersje. W 2002 roku, prowadzone badania miały wykazać, że HTZ jest niebezpieczna dla życia i zdrowia kobiet. Czy hormonalna terapia zastępcza w rzeczywistości może być przyczyną raka piersi?
Hormonalna terapia zastępcza miała nieść ukojenie kobietom w okresie menopauzy, które skarżyły się na uderzenia gorąca, zmienność nastroju, bezsenność, a także na problemy z suchością pochwy podczas współżycia. Wraz z wprowadzeniem terapii jako metody leczenia objawów przekwitania, rozpoczęto badania w ramach projektu Women’s Health Initiative. W lipcu 2002 roku, zainteresowanie HTZ zaczęło gwałtownie spadać, ponieważ na podstawie obserwacji uczestniczek programu, ustalono zwiększenie przypadków występowania raka piersi. Raport wyników był niepokojący i jakby znalazł swe potwierdzenie w tym, że liczba chorych uległa obniżeniu wraz ze spadkiem zastosowania HTZ.
Na nowe badania i wnioski trzeba było poczekać 10 lat. W 2012 roku, czasopismo International Menopause Society, wydało numer „Climacteric”, poświęcony temu niezwykle kontrowersyjnemu zagadnieniu. W kilkunastu artykułach, różnych autorów, przedstawiono wyniki badań, które wykazywały wpływ hormonalnej terapii zastępczej na rzeczywisty stan zdrowia kobiet. Analizowano nie tylko związek HTZ z rakiem piersi, ale i wpływ terapii na układu krążenia, funkcjonowanie poszczególnych organów, a także stan psychiczny kobiet. W efekcie cały sztab lekarzy, naukowców i badaczy, doszedł do wniosku, że zastosowanie terapii w przypadku młodych kobiet, w okresie okołomenopauzalnym, daje zdecydowanie więcej korzyści niż pojawia się powikłań.
Na podstawie najnowszych badań ustalono, że pierwotne wnioski na temat zwiększonego ryzyka nowotworów piersi po HTZ, nie mają żadnego potwierdzenia naukowego. W rzeczywistości zaobserwowano niski wzrost liczby zachorowań wśród młodych kobiet i nieco większy wśród starszych pań. Jeżeli wierzyć nowym badaniom, okazuje się, że korzyści terapii w znacznym stopniu przewyższają ryzyko chorób, a co więcej HTZ skutecznie zmniejsza ryzyko zawału serca i osteoporozy

PODZIEL SIĘ: